17.7.2024  ordinace pouze  do 14.00

     18.7.2024  dovolená

    - ev. akutní případy v odpol. hodinách  ošetří gyn. ambulance nemocnice Nymburk tel: 325 505 257