POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

Gynekologie:

 • preventivní/roční/ gynekologické vyšetření
 • screening karcinomu děložního hrdla , odběr onkologické cytologie, odběr a diagnostika HPV virů, bioptická vyšetření, odběr a následné zpracování cytologie metodou LBC / Liquid Based Cytology/ v návaznosti na smluvní laboratoř.
 • antikoncepce, kompletní servis vč. provedení testů na trombifilní mutace/ genetická analyza DNA k odhalení vrozených dispozic ke vzniku trombozy/
 • screening karcinomu(nádoru) prsu
 • screening karcinomu(nádoru) tlustého střeva a konečníku/ od 50 let/
 • očkování proti národu děložního čípku
 • odběr a testy na chlamydie a ostatní STD choroby ( na vyžádání za přímou úhradu dle platného ceníku)
 • porada o inkontinenci
 • gynekologická operativa se zaměřením na minimálně invazivní zvl. hysteroskopické a laparoskopické výkony v celém spektru gynekologických výkonů. / ve spolupráci s okolními nemocnicemi/,  osobní provedení lékařem.

Porodnictví:

 • poradna pro těhotné, péče o fysiologické (normální) i rizikové těhotné
 • UZ prenatální diagnostika a diagnostika vrozených vývojových vad plodu včetně genetických konzultací v návaznosti na spolupracující klinická pracoviště, záznam plodu- foto, určení pohlaví plodu
 • možnost asistence u porodu