111 VZP 

207 OZP 

211 ZPMV 

201 VOZP 

205 PZP (průmyslová zdravotní pojišťovna)